…på jakt etter rett Inger (eller: kunsten å bevise eit slektskap)…

Eg finner med jamne mellomrom slektningar (eller kanskje rettare sagt aner) som eg ikkje heilt forstår kvar dei kom frå. Nokre av desse har eg skrive om i artikkelen om ekteparet Joen og Anne som kom flyttande frå Eid i 1804. Andre gongar finner eg personar frå Bremanger som har gifta seg med «fjordingar» og så buset dei seg i Bremanger. Ein kan ofte finne dåpsinførslar i kyrkjebøkene som passar bra med det ein leitar etter, men kan ein eigentleg vere 100% sikker på at ein har funne rett person når ein kun har kyrkjeboka til hjelp? Fortsett å lese «…på jakt etter rett Inger (eller: kunsten å bevise eit slektskap)…»

…fram og tilbake igjen…

«Fram og tilbake igjen» var etter det eg hugsar tittelen på boka til hobbiten Bilbo Baggins i Tolkien sin «Ringenes Herre». Av og til kan ein slektsforskar finne forfedre som forlater heimstaden for å finne betre «beite» til dømes i Ålesund eller Bergen og så vender ein etterkomar tilbake til «heimstaden» nokre tiår eller eit hundreår seinare.

Abraham Ingebrigtsen blei fødd på Kråkenes i dagens Vågsøy ein gong i siste halvdel av 1700-talet. Eg leita lenge etter nøyaktig dato og nøya meg ei tid med noko som heiter «Undersøkelseskommisjonens rulle over sjømannskap i Bergen 1804-1805». Der var fødselsår anslått til 1770 og han hadde oppgjeve å vere «Bordarbeidsmand» og at han «skal være af Soelægd»Fortsett å lese «…fram og tilbake igjen…»