…borte som dogg for sola…

Ein av dei personane eg syns det har vore mest spennande å forske på er oldefaren min, Rasmus Marius Jeremias Pedersen Andal. Han blei fødd i fattige kår i 1880 og kom flyttande sørover frå Andalsvågen i Vevelstad ein gong mellom 1900 og 1905. Korkje innflyttarregisteret til soknepresten i Sør-Vågsøy eller utflyttarregisteret til presten nordpå gjev svar, det einaste som er sikkert er at han gifta seg med oldemora mi, Alida Dorthea Thoresdotter Bøe i Måløy 1905 og budde resten av livet der.

Alida er også ein spennande person. Fødd i 1786 i på Skram i dagens Måløy med foreldrene Thore Eriksen Bøe frå Stryn og Kari Kristensdotter frå Davik-området. Alida og Rasmus fekk etter kvart ein stor familie med sju barn saman, men det er ikkje desse sju som gjer Alida spennande (bortsett frå at ein av dei er morfaren min). Det er det åttande barnet i familien. Ei jente Alida fekk ca tretten år før ho traff Rasmus. Fortsett å lese «…borte som dogg for sola…»

…når spora tørkar ut…

Bygdebøkene er ei verdifull kjelde til informasjon for den som driver slektsforsking. Forfattarane har gjort eit solid arbeid i å dokumentere gards- og bygdesogene rundt om kring i landet. Slik er det også for Bremanger der farsslekta mi kjem frå. Der er ein faktisk så heldige at ein har to bygdebøker. Ei skriven av Albert Joleik (1969) som tar for seg tida fram til 1801 og ei skriven av Åstein Svihus (2006) som tar for seg heile det som er Bremanger kommune i dag. Denne siste er i fire band.

Trass i at tallause timar med kjeldegransking ligger bak kvar av bøkene er ikkje bygdebøkene frie for feil, og av og til ser ein at forfattaren har følgt eit spor så langt tida tillet og deretter har han sagt «nok er nok». Då er vel alt håp ute for oss andre også? Eller? Fortsett å lese «…når spora tørkar ut…»

…frå Kleppenes til Blålid…

Når ein driver slektsgransking startar ein gjerne med det ein veit og så jobbar ein seg bakover i tid. Denne historia handlar om korleis eg jobba for å finne ut kvar farsslekta til mormora mi kom frå og jakta på kvar denne familiegreina stamma frå starta i Blålida ved Måløy.

Faren til mormora mi tok etternamnet Blålid og dette namnet kjem frå garden Blålid i dagens Vågsøy kommune. Dette er ikkje noko gamalt slektsnamn slik til dømes Grieg og Rieber, det er eit gardsnamn som blei slektsnamn i samband med namnelova som kom i 1923-talet. Namnelova slo fast at alle skulle ha eit slektsnamn og dette skulle gå i arv til neste generasjon. Fortsett å lese «…frå Kleppenes til Blålid…»

…nok eit hundreår tilbake i tid…

Det å finne namn i kyrkjebøker og dermed få indikasjonar på slektskap er relativt enkelt. Ein leitar fram kyrkjeboka frå det aktuelle prestegjeldet for den tidsperioden ein er interessert i, finner seg eit utgangspunkt og blar framover eller bakover i boka alt etter kva magefølelsen seier om alderen på eit menneske og så finner ein etter kvart noko som kan passe. Det som dessverre ikkje framgår av kyrkjeboka er om du har funne rett person. Er Rasmus Rasmusson fødd i 1770 den Rasmus Rasmusson du leitar etter? Nei, det framgår ikkje nødvendigvis av kyrkjeboka. Det kan du derimot finne ut av via skiftemateriale som også er tilgjengeleg via Digitalarkivet.

Nettopp gjennom skiftemateriale klarte eg med god hjelp av entusiastane på Digitalarkivet sitt nettforum å forlenge slektstreet mitt med om lag hundrede år. Fortsett å lese «…nok eit hundreår tilbake i tid…»

…hit eit steg og dit eit steg…

Då eg starta på dette «prosjektet» antok eg at slekta hadde vore relativt stedsbunden. Det vil seie, eg visste at den eine oldefaren min kom frå Vevelstad-området men eg antok at resten av slekta ville vere konsentrert i Bremanger og Vågsøy med ein aldri så liten avstikkar i alle fall inn til Lefdalsnes i Nordfjord der eg visste at den eine oldemora mi blei fødd. Etter utallige timar framfor datamaskina må eg slå fast at familien min stammar frå Bremanger og Vågsøy som eg trudde. Samt store delar av Nordfjord med innslag frå Bergen, Bremen og Königsberg (i dag Kaliningrad). Så feil kan ein altså ta. Fortsett å lese «…hit eit steg og dit eit steg…»

…dei gode hjelparane…

Kirkebøker: SAB, Eid Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4, 1806-1815, s. 87

Slektsgransking kan til tider vere ganske ein ganske så einsam øvelse. Timevis med gransking av skrift i gamle kjelder, så som kyrkjebøker, skifteregister og skiftemateriale. Mykje av det sirleg nedteikna med gotisk handskrift. Av og til greier ein å tyde ganske mykje sjølv, andre gongar nøyer ein seg med å finne namn og gjerne fødselsdatoar i kyrkjebøker eller namn på attlevande ektefeller og namn og alder på barn i eit skifte før ein gjev opp. Fortsett å lese «…dei gode hjelparane…»

…vi prøvar igjen…

Eg har gjort mange forsøk på å vedlikehalde ei nokonlunde levande heimeside. Altså: Eit nytt forsøk. Denne gongen (som før) kjem det til å handle om ting eg interesserer meg for. Musikk, foto, tur på fjell og vidde, ski og slektsgransking er nok aktuelle emne.