…vi prøvar igjen…

Eg har gjort mange forsøk på å vedlikehalde ei nokonlunde levande heimeside. Altså: Eit nytt forsøk. Denne gongen (som før) kjem det til å handle om ting eg interesserer meg for. Musikk, foto, tur på fjell og vidde, ski og slektsgransking er nok aktuelle emne.